FORSIDE > SERVICE/ORDRE > Reparasjon mobile enheter

REPARASJON MOBILE ENHETER

Feil på mobile enheter

Ascom telefoner, personsøkere og alrmsendere repareres hos Ascoms internasjonale reparasjonsenter. Enhetene du skal reparere sendes til vårt kontor i Oslo for registrering og videresending. Se adresse og følgeskjema under.

OBS:
litium batteri repAscom kan ikke håndtere litiumbatterier ved reparasjon på grunn av nye internasjonale transportregler. Vi ber derfor om at batterier tas ut før innsendelse til reparasjon.

Har du mistanke om at det er batteriet som kan være defekt, kasser dette og bestill et nytt.

Legg ved  skjema for reparasjon

Bruk denne adressen når du skal sende enheter til reparasjon:

Ascom (Norway) AS
Postboks 73 Grorud
0905 Oslo
Merkes: Service

Er det noe du lurer på, kontakt ordrekontoret:
Tlf. 23 24 77 00 - Trykk 4, eller  e-post

Service på telefoner tidligere produsert av Ascom
Avena og Eurit er utgåtte telefonmodeller som det ikke lenger drives service på. Kontakt en telefonforhandler for andre typer telefoner som kan erstatte disse.