FORSIDE > Løsninger > Din bransje > Psykiatri

PSYKIATRI

Ascom Secure Establishments

Direkte kontakt øker sikkerheten
Sikkerheten for medarbeidere som jobber i psykiatrien er avgjørende. Føler ansatte seg ikke sikret mot truende adferd og vold, innvirker det på yteevne og motivasjon.

Trådløs kommunikasjon fra Ascom utstyrer hele personalet med trådløse enheter som i prinsippet fungerer som personlige livvakter. Trykk på alarmknappen i en kritisk situasjon, og personen i nød får assistanse med det samme – også hvis personen ikke selv er i stand til å be om hjelp.

Alarmen kan også kobles til teknisk utstyr og installasjoner slik at ansvarlig personale kan reagere på kritiske hendelser med én gang.

Raskere respons
Det betyr raskest mulig reaksjon når personalet trenger hjelp hvis en kollega føler seg truet, alarmen går eller det oppstår en kritisk situasjon på maskiner eller utstyr.

Alarmen sendes direkte fra personalet i nød eller fra det tekniske utstyret til personen som har ansvar for å handle. Alarmen mottas i den trådløse enheten som en melding med nøyaktig informasjon om hvor den kritiske situasjonen har oppstått, f.eks. vist på en plantegning.

Liten investering – stort utbytte
Trådløs kommunikasjon fra Ascom kan kobles til eksisterende systemer. Systemet optimerer sikkerheten til personalet og sikrer at tidligere investeringer blir bedre utnyttet. Systemet kan brukes av hele personalet.