FORSIDE > Løsninger > Din bransje > Kjøpesenter

DETALJSALG

Retail communication integration
Sikkerhet for både ansatte og kunder
I et kjøpesenter forflytter mange mennesker seg på en dag. Det krever et effektivt kommunikasjonssystem som raskt og sikkert håndterer alarmer både fra personer og utstyr. Forstyrrelser som brann eller en heisstopp kan raskt føre til store problemer i form av engstelige kunder og økonomiske tap. Vold og trusler er dessverre hverdagen for mange ansatte innenfor handel. Krav til effektivitet betyr at mange arbeidsoppgaver utføres av ansatte som jobber alene.

Rask tilkalling av vektere
Ascoms kommunikasjonssystem gjør at både butikkansatte og kunder kan føle seg trygge, enten det handler om personlig sikkerhet eller eiendomssikkerhet. Systemet sørger for at rett informasjon kommer fram til rett person til rett tid, uansett hvor vedkommende befinner seg. Alle alarmer går trådløst til forhåndsbestemte grupper av personale, uansett om det er en personalarm, tekniske feil eller brannalarm. Disse kan så direkte finne ut hvor den som sendte alarmen befinner seg, eller hvor problemet oppstod.

Lav investering god avkastning
Trådløs kommunikasjon fra Ascom kan integreres med kjøpesenterets eksisterende systemer. På denne måten utnyttes ressursene og tidligere investeringer optimalt.