FORSIDE > Løsninger > Din bransje > Kriminalomsorg

KRIMINALOMSORG

Ascom Prisons

Effektiv beskyttelse av personale
Sikkerheten til personale som arbeider i utsatte arbeidsplasser er meget viktig. Føler ansatte seg ikke sikret mot truende adferd og vold, innvirker det på yteevne og motivasjon.

Trådløs kommunikasjon fra Ascom utruster ansatte og vakter med trådløse enheter, som i prinsippet fungerer som personlige livvakter. I kritiske situasjoner trykker personen på alarmknappen på sin bærbare enhet og kan da få assistanse innen kort tid. Enheten kan også være utrustet med automatisk alarmgiving ved fall.

Raskere respons
Det betyr raskest mulig respons når personalet trenger hjelp, en person føler seg truet, alarmen går, eller andre kritiske situasjonen for de ansatte, innsatte, maskiner eller utstyr.

Varsling
Alarmen sendes direkte fra personen i nød til en forhåndsdefinert gruppe av kolleger og vaktansvarlig. De kan reagere med det samme - uavhengig av hvor personen i nød er. Det samme gjelder dersom det er problemer med maskiner eller utstyr.

Liten investering - stort utbytte
Trådløs kommunikasjon fra Ascom kan være knyttet til eksisterende systemer. Systemet optimaliserer sikkerhet for personalet og sørger for at tidligere investeringer blir utnyttet. Systemet kan brukes av alle avdelinger og alle ansatte.

LØSNINGER