•  

  PRODUKTER FRA A TIL Å

 •  

  KONTAKT

  Ring oss: +47 23 24 77 00, eller
  send oss en e-post.

 •  

  YTTERLIGERE INFORMASJON

 •  

  Følg Ascom

FORSIDE > Løsninger > Din bransje

A51

914D Banner
 • Trykknapp, fallalarm og ingen-bevegelse alarm
 • Posisjonering sikrer hurtig hjelp
 • Gjenoppladbare batterier
 • Innebygget antenne,  knekker ikke og sikker dekning

Øk personsikkerheten med trykknappalarm og automatiske alarmer

a51Ascom a51 er en robust, smart og brukervennlig alarmsender utformet for arbeidsplasser hvor det er behov for et høyt sikkerhetsnivå; Ascom a51 er din beskytter i nødens stund. Denne lille og lette senderen gir deg ikke bare mulighet til å sende alarmer manuelt, den vil også sende alarm automatisk etter oppsatte kriterier dersom du av en eller annen grunn ikke kan.

LØSNINGER

 • 6 Personsikkerhet

  Alarmløsninger som sikrer hurtig hjelp i truende situasjoner eller nødsituasjoner. Mulighet for å avgi myke eller skarpe alarmer direkte til vaktpersonalet eller kolleger som kan reagere raskt og målrettet.

 • Kritiske alarmer i industrien

  Erstatt manuelle rutiner rundt alarmhåndtering med en automatisert prosess som sikrer smidig og effektiv samordning av innsatsene.

 • Pasient kommunikasjon

  Håndter alle typer anrop og kommunikasjon i en løsning uten begrensninger. Differensierte anrop, tildeling og eskalering. Skap enklere arbeidsflyt nå.

 • Personsikkerhet

  Trusler og vold mot sykehsuets personale gir et utrygt arbeidsmiljø med sykefravær, lavere pleiekvalitet og økte kostnader som resultat. Personalarmløsningen fra Ascom øker tryggheten og gir raskere assistanse når truende situasjoner oppstår.

 • Personsikkerhet i industrien

  Ascoms løsning for et trygt og sikkert personale gir også en bedre og mer effiktiv arbeidsplass. Ved kritiske situasjoner er hjelpen bare et knappetrykk unna.

 • Personsikkerhet kriminalomsorg