FORSIDE > Løsninger > Din bransje > Industri, båter og maritime installasjoner

INDUSTRI

Ascom Industires
 • Skap en trygg og sikker arbeidsplass med et felles system for alle alarmer
 • Unngå misforståelser med en automatisert alarmhåndteringsflyt basert på forhåndsdefinerte regler
 • Opprett en effektiv respons på instruksjoner sendt direkte til kollegers telefoner
 • Dra nytte av innovative teknologier til direkte aksjon
 • Unngå begrensninger ved å bruke åpne standarder som gir frihet nå og i fremtiden
 • Oppnå driftsmessige og økonomiske fordeler med et alarmsystem som kan installeres overalt

En automatisert alarmhåndteringsflyt skaper en trygg arbeidsplass

Ascom alarmløsninger kan brukes i hele industrien og sikrer effektiv innsats gjennom hele alarmforløpet. Ascom samler alle typer alarmer i ett system, fra bygnings- og brannalarmer til person- og produksjonsalarmer. Alle alarmer blir håndtert i en automatisert flyt ut i fra en forhåndsdefinert plan. Dermed unngås forvirring og panikk i ofte stressende situasjoner.

Effektive tiltak minimerer skadeinnvirkning på personer og utstyr

Forhåndsdefinerte regler for alarmhåndtering og instruksjoner sendt direkte til de involvertes mobiltelefoner, sikrer at alle alltid vet hva de skal gjøre. Den unike oversikten og klare retningslinjer strømlinjeformer innsatsen og minimaliserer skade- innvirkning på medarbeidere og produksjonsutstyr.

Innovativ teknologi støtter målrettet og presis innsats

Innovative funksjoner og teknologi støtter alarmforløpet og gjør det mulig å gripe inn med stor presisjon. Posisjoneringsteknologi gjør det mulig å finne den nødstedte personen meget raskt. Push-to-talk funksjoner gjør det mulig å være i kontakt med personen, slik at innsatsen hele tiden kan være målrettet.

Et felles system basert på åpne standarder gir frihet og god driftsøkonomi

Ascom alarmløsninger kan enkelt integreres med eksisterende og fremtidige teknologier. Dermed unngås dyre utskiftninger og man oppnå teknologisk frihet til å utnytte fremtidige innovasjoner. Det gjør Ascom alarmløsninger til en sikker investering. Også driftsøkonomisk gir løsningene en målbar effekt. Hvis løsningen implementeres i alle virksomhetens avdelinger, kan prosedyrene for vedlikehold og oppdateringer effektiviseres.

LØSNINGER

 • Kritiske alarmer i industrien

  Erstatt manuelle rutiner rundt alarmhåndtering med en automatisert prosess som sikrer smidig og effektiv samordning av innsatsene.

 • Personsikkerhet i industrien

  Ascoms løsning for et trygt og sikkert personale gir også en bedre og mer effiktiv arbeidsplass. Ved kritiske situasjoner er hjelpen bare et knappetrykk unna.