FORSIDE > Løsninger > Din bransje

TEKNISKE ALARMER

Technical Alarms

MOTTA TEKNISKE ALARMVARSLER FØR NOE GÅR GALT

Våre tekniske alarmløsninger gir deg varsling om systemfeil slik at du kan iverksette tiltak for å forhindre at noe alvorlig skjer. Vi kan integrere med tekniske systemer som bygningssystemer(BMS), i.e HVAC, heisstopp og døralarmer. Infomasjon om et teknisk problem  distribueres automatisk trådløst til forhåndsdefinerte mottakere. basert på informasjonen som er sendt med i alarmen, kan personalet være foreberedt til å håndtere hendelsen.

UNNGÅ TEKNISK SVIKT

Ved å motta informasjon om uregelmessigheter eller tekniske problemer før det skjer noe, oppnås raskere respons slik at oppetider for kritiske prosesser sikres. Mår potensiele problemer rapporteres tidlig, har du mulighet til å foreta preventivt vedlikehold. Våre alarmløsninger støtter mange typer alarmer som alarmtyper som f.eks bygningsalarmer, brannalarmer, maskinalalarmer og temperaturalarmer.

Vi har en helhetlig tilnærming og er eksperter på å indetifisere potensielle problemområder der det er hensiktsmessig med trådløs meldingsvarsling. De meget robuste mobile enhetene vil sammen med et god alarmstategi som vi kan hjelpe dere med, danne grunnlaget for et omfattende system for tekniske larmer.

ALARMINFORMASJON DIREKTE TIl EN TELEFON

Vi hjelper dere med å hindre potensielt kristiske situasjoner forårsaket av tekniske problemer. Våre tekniske alarmløsninger kan integreres med deres systemer. Med en gang en alarm utløses, opprettes informasjon om hendelsen. En alarm med aksjon sendes ut til forhåndsdefinerte tekniske team eller tekniske enkeltpersoner. Teknikeren som ofte er på farten, mottar alarmed direkte i sitt håndsett. Informasjon om alarmen vises. Status kan fjernsjekkes og om nødvendig, er det selvfølgelig mulig å ringe eller sende meldinger til kollegaer.

PRODUKTER

 • 914D -- tekstmottaker

  Meldingsmottakeren Ascom 914D er den pålitelige lenken mellom informasjon og direkte handling.

  teleCare 914d
 • 914T -- tekstmottaker

  Ascom 914T er det naturlige valget for sikker meldingsformidling i røffe arbeidsmiljøer.

  914t
 • a71 -- alarm- og tekstterminal

  Ascom a71 er en kompakt og robust to-veis-enhet for alarm- og meldingshåndtering som leveres i to forskjellige versjoner.

  a71
 • Ascom Alarm Agent -- alarmhåndtering

  Automatisk og enhetlig håndtering av alle typer alarmer. Muligheter for sentralisert drift mellom flere sykehus/institusjoner.

  Alarm Agent
 • d62 -- DECT/IP-DECT telefon

  Når effektiv kommunikasjon har direkte innvirkning på helse og sikkerhet, er multifunksjonelle håndsett som møter de høyeste standarder mer en ren nødvendighet enn luksus.

  d62
 • d81 -- DECT/IP-DECT robust telefon

  Ascom d81 – for kommunikasjon og personsikkerhet i krevende arbeidsmiljøer

  d81
 • d81 EX

  d81 Protector Ex, sertifisert som eksplosjonssikker i omgivelser med gass og støv. Muliggjør høy personlig sikkerhet på potensielt risikofylte arbeidsplasser.

  Ascom d81 Ex
 • ECG

  ECG/Cisco muliggjør en blanding av Ascom og Cisco IP-håndsett i miljøer hvor meldingshåndtering benyttes

 • i62 -- WLAN telefon

  Den første VoWiFi-telefonen til 802.11n-nettverk, Ascom i62 er virkelig unik. Den understøtter telefoni i trådløse .11n-nettverk uten å forringe nettverksytelsen.

  i62
 • Nurse Station Server -- sengefordeling

  Nurse Station Server (NSS) forbedrer og forenkler bruken av ditt teleCARE M pasientvarslingssystem ved at det tar hånd om organisering av arbeidet ved posten.

  teleCare Nurse Station
 • p71 -- toveis personsøker

  Ascom p71 er en tekstenhet spesielt utviklet for arbeidsplasser hvor alvorlige situasjoner krever umiddelbar handling.

  p71