SYKEHUS

Ascom - Hospitals

Bedre utnyttelse av tid
Koordinering, flaskehalser og ventetid er de viktigste hindrene for effektiv bruk av ressurser. Viktig informasjon tar for lang, og det forhindrer ikke bare en effektiv planlegging, det kan også bli et spørsmål om liv og død.

Problemet er ikke mangel på informasjon, men at folk og systemer ikke kommuniserer optimalt. Dette betyr at alle personalgrupper bruker for mye tid på venting og planlegging - eller må selv oppsøke informasjon. Resultatet er sløsing med arbeidstid.

Trådløs kommunikasjon fra Ascom fremmer kommunikasjon mellom ansatte, avdelinger, og pasienter. Systemet reduserer flaskehalser og øker sikkerheten fordi personalet raskt for beskjed og kan kommunisere ved f.eks en akuttsituasjon.

Direkte beskjed sikrer rask reaksjon
Vi kaller det raskere respons. Raskest mulig beskjed om alt fra endringer i planer, tilgjengelig utstyr, resultater og pasienttransport til kliniske data, overvåking og vital informasjon som krever handling her og nå.

Meldingene sendes direkte fra de personale, pasienter, datamaskin, database, overvåkningsutstyr eller medisinsk utstyr til den personen som trenger denne informasjonen. Uavhengig av hvor personen befinner seg.

Lav investering - høy avkastning
Trådløs kommunikasjon fra Ascom kan integreres mot eksisterende systemer. Tidligere investeringer utnyttes bedre og ressursene blir optimalt utnyttet. Skritt spares og dermed minsker arbeidsmengden for alle.

LØSNINGER

 • Intercom sykehus

  STENTOFON intercom-løsninger for smidig kommunikasjon og økt pasientsikkerhet.

 • Ascom Myco

  Med Ascom Myco kan personalet bli mer effektive i sine beslutninger og reagere raskere i alle situasjoner. Ascom Unite logger alle hendelser. Det gir informasjon til å identifisere og gjennomføre effektivitetsforbedringer for å optimalisere arbeidsprosessene.

 • Kritiske alarmer

  Alarmhåndtering på et sykehus er en kompleks oppgave som involverer flere personer som handler under stort tidspres. Derfor er oversikt og tydelige instrukser viktig. Forhåndsdefinerte regler og automatiserte prosesser hjelper til med å minimere risikoen for feil og utilsiktede hendelser. Dette forbedrer pasientsikkerheten og styrker økonomien.

 • Pasient kommunikasjon

  Håndter alle typer anrop og kommunikasjon i en løsning uten begrensninger. Differensierte anrop, tildeling og eskalering. Skap enklere arbeidsflyt nå.

 • Pasientmonitorering

  Ved å integrere til det eksisterende pasientsignal-systemet, legger vi ut alarmer på mobile enheter. Du får da riktig alarm til riktig tid, mens du er på farten.

 • Personsikkerhet

  Trusler og vold mot sykehsuets personale gir et utrygt arbeidsmiljø med sykefravær, lavere pleiekvalitet og økte kostnader som resultat. Personalarmløsningen fra Ascom øker tryggheten og gir raskere assistanse når truende situasjoner oppstår.

 • Sengeavdelingen

  Digitale storskjermer og mobile enheter med trådløs kommunikasjon gir visuell oversikt og målrettet pasientinformasjon. Integrasjon mellom administrative og kliniske systemer sikrer at relevante data følger pasienten, minsker feiloppdateringer og holder fokus på pasienten.

 • Servicelogistikk

  Veien til smidige arbeidsforløp, bedre oversikt og økt effektivitet.

 • Tekniske alarmer

  Våre tekniske alarmløsninger sender systemfeilmeldinger slik at du kan reagere hensiktsmessig for å unngå at det oppstår sikkerhetsmessige eller tekniske problemer.