SYKEHUS

Ascom - Hospitals
 • Sett pasienten i sentrum med løsninger som støtter arbeidsflyten
 • Samle alle typer alarmer, pasientanrop og bestilling av serviceoppdrag på én og samme plattform
 • Styrk mobiliteten og pasientsikkerheten med beskjeder som sendes rett til det relevante personalets håndsett
 • Reduser risikoen for feil og alarmtretthet med intelligente funksjoner
 • Skap en visuell oversikt med integrasjon av storskjermer og smarttelefonteknologi
 • Få tilgang til fremtidens løsninger fra eksisterende systemer

En felles løsning som setter pasienten i sentrum og styrker arbeidsmiljøet

Ascoms alarm- og kommunikasjonsløsninger er designet for å støtte arbeidsforløp på sykehus. Løsningene kan brukes enkeltvis for å løse spesifikke oppgaver, f.eks. alarmhåndtering, eller som en 360-gradersløsning som støtter den komplette arbeidsflyten, herunder også bestilling av serviceoppdrag. Felles for alle løsningene er at de setter pasienten i sentrum og medvirker til et godt arbeidsmiljø.  Tid frigjøres til fokus på god pleie.

Målrettet informasjon styrker mobiliteten

Ascom samler alle typer alarmer og kommunikasjon på én og samme plattform fremfor å håndtere dem i atskilte systemer. Personalet mottar bareinformasjon som er relevant for de tildelte pasientene. Dermed sparer man skritt og sikrer rask responstid.

Intelligente funksjoner minimerer risikoen for feil

Alle alarmer og all kommunikasjon håndteres i et automatisert flyt støttet av intelligente funksjoner, noe som minimerer risikoen for feil og utilsiktede hendelser. Ledsagende instrukser hjelper personalet til raskt å prioritere og opptre korrekt. Automatiske eskaleringsnivåer som støttes av en sentral overvåking, sikrer at ingen ting faller mellom to stoler. Dette er et stort pluss for pasientsikkerheten.

En smarttelefonteknologi som reduserer alarmtrettheten

Ascoms løsninger kan integreres med storskjermer, administrative systemer og pasientovervåkingsutstyr. På brukersiden er det mulig å bruke vanlige smarttelefoner, eller den spesialdesignede smarttelefonen Ascom Myco med tilhørende mellomvare. Det gir bl.a. gjør filtrering av beskjeder som reduserer risikoen for alarmtretthet.

Få tilgang til fremtidens løsninger fra eksisterende systemer

Det helintegrerte miljøet kombinert med visuelt utstyr, gir en helt ny oversikt som er tilgjengelig for personalet når og hvor det er behov for det. Det er imidlertid ikke nødvendig å skifte ut alle eksisterende systemer for å få tilgang til de mange nyttige og tidsbesparende funksjonene. Ascom-løsninger kan integrere med andre leverandører, også konkurrenter, slik at det er mulig å utnytte eksisterende systemer for å få tilgang til fremtidens løsninger.

LØSNINGER

 • Intercom sykehus

  Vingtor-Stentofon intercom-løsninger for smidig kommunikasjon og økt pasientsikkerhet.

 • Ascom Myco, løsning med smarttelefon

  Med Ascom Myco kan personalet bli mer effektive i sine beslutninger og reagere raskere i alle situasjoner. Ascom Unite logger alle hendelser. Det gir informasjon til å identifisere og gjennomføre effektivitetsforbedringer for å optimalisere arbeidsprosessene.

 • Kritiske alarmer

  Alarmhåndtering på et sykehus er en kompleks oppgave som involverer flere personer som handler under stort tidspres. Derfor er oversikt og tydelige instrukser viktig. Forhåndsdefinerte regler og automatiserte prosesser hjelper til med å minimere risikoen for feil og utilsiktede hendelser. Dette forbedrer pasientsikkerheten og styrker økonomien.

 • Pasient kommunikasjon

  Håndter alle typer anrop og kommunikasjon i en løsning uten begrensninger. Differensierte anrop, tildeling og eskalering. Skap enklere arbeidsflyt nå.

 • Pasientmonitorering

  Ved å integrere til det eksisterende pasientsignal-systemet, legger vi ut alarmer på mobile enheter. Du får da riktig alarm til riktig tid, mens du er på farten.

 • Personsikkerhet

  Trusler og vold mot sykehsuets personale gir et utrygt arbeidsmiljø med sykefravær, lavere pleiekvalitet og økte kostnader som resultat. Personalarmløsningen fra Ascom øker tryggheten og gir raskere assistanse når truende situasjoner oppstår.

 • Sengeavdelingen

  Digitale storskjermer og mobile enheter med trådløs kommunikasjon gir visuell oversikt og målrettet pasientinformasjon. Integrasjon mellom administrative og kliniske systemer sikrer at relevante data følger pasienten, minsker feiloppdateringer og holder fokus på pasienten.

 • Servicelogistikk

  Veien til smidige arbeidsforløp, bedre oversikt og økt effektivitet.

 • Tekniske alarmer

  Våre tekniske alarmløsninger sender systemfeilmeldinger slik at du kan reagere hensiktsmessig for å unngå at det oppstår sikkerhetsmessige eller tekniske problemer.