FORSIDE > Løsninger > Cases

SYKEHUSET I VESTFOLD (SIV)

Stabilitet, driftssikkerhet og fornyelse preger langvarig leverandørforhold til sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold (SIV) har benyttet kommunikasjonsløsninger fra Ascom i over 30 år. Nye funksjoner og løsninger har kommet til og det er ingen planer om å skifte leverandør.  

- Utstyr fra Ascom er det mest driftssikre. Det fungerer når andre systemer går ned, sier avdelingsingeniør Dag Vider Dorn i Sykehuspartner IKT som hører inn under Helse Sørøst.

Sikker kritisk kommunikasjon
Sykehuset i Vestfold har flere ulike løsninger og moduler fra Ascom. En viktig brikke for å sikre kritisk kommunikasjon med helsepersonell er personsøkere, inkludert funksjon for traumealarm. Disse ligger i et eget radionett som dekker hele bygningsmassen og et betydelig område rundt. P-søk-løsningen har vært en del av sykehuset i mange tiår og er også koplet opp mot tekniske alarmer som f. eks. på ventilasjonsanlegg og kjøleanlegg på blodbanken.

De siste årene har sykehuset også tatt i bruk DECT trådløse telefoner fra Ascom. I tillegg benytter Sykehuset i Vestfold Ascoms system for kommunikasjon for portørtjenesten – portørCOM- Det var portørtjenesten som først tok i bruk DECT-telefonene. Men det tok ikke lang tid før nesten alle avdelingene også ønsket seg tilsvarende, forteller Dorn. Med IP-DECT-telefoner på alle avdelinger ligger det til rette for å legge inn nye applikasjoner som for eksempel medisinske meldinger.

Effektive portører
Det blir mange skritt å gå for portørene på 123 000 kvadratmeter store sykehuset Portørtjenesten benytter seg av Ascoms portørCOM-løsning. Denne sørger for effektiv informasjonsutveksling mellom avdelingene og portørene, inkludert bestilling og statistikk på responstider og avvik.

- Siden 2007 har oppdragsmengden økt med nesten 30 prosent, mens vi kun har utvidet med én portør. Vi gjennomfører ca. 75 000 oppdrag i året. portørCOM sørger for at vi jobber smartere og sparer skritt. Dermed blir mer effektive, sier seksjonsleder Svein Frantzen.

Systemet fungerer slik at oppdragene som kommer inn fra avdelingene automatisk blir fordelt til riktig portør – det vil si den som er nærmest og ledig. Alle portørene benytter IP-DECT-telefoner med meldingsfunksjon. Frantzen mener at både telefoni og meldinger i samme håndsett er en god løsning fordi man med et enkelt oppkall kan få oppklart uklarheter i meldingene.  

Kan nås av 300 000 på én time  Sykehuset i Vestfold (SiV) er en del av Helse Sør-Øst RHF og gir somatiske spesialisthelsetjenester til befolkningen i Vestfold.Sykehuset har drift i Larvik og Stavern foruten Tønsberg som er helseforetakets faglige og administrative tyngdepunkt.Sykehuset har oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Sykehuset i Vestfold ligger i et tett befolket område og tilhører den statlige helseforetaksgruppen Helse Sør-Øst. Den sentrale beliggenheten gir Sykehuset i Vestfolden sterk posisjon ved at mer enn 300 000 innbyggere kan nå sykehuset i løpet av en time.