FORSIDE > Løsninger > Cases

Ascom sikrer Sandvika Storsenter

Pålitelig kommunikasjon med riktige personer ved kritiske situasjoner, samt redusert ressursbruk og omsetningstap ved falske alarmer. Det er noe av det man søkte når et nytt kommunikasjonssystem for sikkerhet skulle på plass ved Norges største kjøpesenter.

Ascom har levert et integrert kommunikasjonssystem for kritiske meldinger i Sandvika Storsenter. Løsningen omfatter brannvarsling, tekniske alarmer på f. eks. kjøleanlegg, samt tyveri-, innbrudds- og ransalarmer. Et krav til en kommunikasjonsløsning for sikkerhet, er at den nettopp er sikker. I forhold til f. eks. gsm-baserte løsninger, er Ascoms løsning basert på et eget radiosystem, noe som er svært driftsikkert. De fleste av de store kjøpesentrene i Norge og en rekke senter rundt i verden benytter denne løsningen som er noe av det mest gjennomtestede som finnes på markedet.

Flest falske alarmer
Opp mot 90% av alle alarmer er falske, og det er et mål at de falske alarmene krever minst mulig ressurser og berører personer i senteret i minst mulig grad. Særlig er det viktig å unngå unødvendige evakueringer som vil gi omsetningstap for butikkene på senteret.

Driftsleder Bjørn Grande Sandvika Storsenter- Løsningen fra Ascom sørger for at vi ikke involverer flere personer enn nødvendig i små problemer eller falske alarmer. Kun de som har noe med saken å gjøre får meldingene, og det er lagt inn en tidsforsinkelse slik at de aktuelle vekterne raskt kan undersøke en mulig kritisk situasjon før det eventuelt går en mer omfattende alarm, sier driftsleder Bjørn Grande ved Sandvika Storsenter. – Det er vanskelig å gi noe eksakt tall, men løsningen har spart oss for mange unødvendige evakueringer. En evakuering kan fort beløpe seg til 100-tusesener i tapt omsetning for butikkene, forteller han.

Døgnkontinuerlig
Securitas er bruker av løsningen gjennom sitt døgn-kontinuerlige vakthold på Sandvika Storsenter.

- For oss er dette en brukervennlig og effektiv løsning for kommunikasjon til og mellom vekterne. Vi ser klare fordeler med at dette er basert på meldinger og ikke bare samband. I tillegg til at vi snakker sammen, kan vi sende ut meldinger fra en PC til vekternes håndsett med beskrivelse av ettersøkte personer. Da har vekterne på senteret en skriftlig beskrivelse med seg rundt på senteret. Meldingene hjelper oss også til å få ut mer nøyaktig informasjon om akkurat hvor en teknisk feil med f. eks. heis, ventilasjonsanlegg eller branntilløp er, sier områdeleder Stein-Tore Holmen.

Tyverimeldinger
Ikke bare vaktpersonell, men også alle butikkene har sine håndsett koplet til systemet.  Bruken av disse håndsettene brukes til varsling om butikktyver eller truende personer. Det en egen alarm-knapp på håndsettet som butikkpersonalet kan trykke på for å tilkalle hjelp. Et viktig poeng her er at personalet har alarmknappen på håndsettet de bærer med seg, slik at de ikke må bort til en disk for å utløse alarmen. Nærmeste vekter vil umiddelbart få melding på sitt håndsett. Blir ikke tyven tatt på fersk gjerning, kan man sende en beskrivelse av personen fra et webbasert program. Alle vekterne på senteret mottar denne beskrivelsen som en melding i sitt håndsett.

Fleksibilitet som sparer kostnader
Løsningen består av en kommunikasjonssentral, basestasjoner og trådløse håndsett. Håndsettene viser meldingene i håndsettenes display direkte i klartekst.  Dette i motsetning til f. eks. sms-baserte løsninger som krever at mottakeren åpner en melding for å lese innholdet.

- Noe av det beste med hele løsningen er at den er gjennomført trådløs. Senteret valgte for noen år tilbake å kutte kablene helt. I et senter skjer det stadig ombygginger eller flytting av butikker. Med den trådløse løsningen er det enkelt å gjøre endringer uten at skulle flytte eller trekke nye kabler, som gir utgifter til butikkeieren eller sentret. Justeringene i kommunikasjonssentralen kan driftsansvarlige ved senteret gjøre selv uten å leie inn konsulenter, forteller driftsleder Bjørn Grande.  

Løsningen er svært fleksibel når det gjelder å etablere grensesnitt mot nye tekniske installasjoner, og kommuniserer f. eks. med alle typer brannvarslingssystemer.

Løsningen
Ascom har levert  følgende til Sandvika Storsenter:
- Infrastruktur for eget radiokommunikasjonssystem for trådløs alarmoverføring
- Alarmsendere for butikkpersonale, Ascom a51 håndsett
- Alarmmottakere for vektere og driftspersonell, Ascom a71 håndsett
- Integrasjon mot brannsentral og sentralt driftskontrollanlegg
- Enkelt administrasjonsverktøy for innlegging av nye håndsett og
  endring av displaytekster ved utskifting av leietakere
- Webbasert program (NetPage) for sending av tekstmeldinger  

Sandvika Storsenter
er Skandinavias største kjøpesenter etter antall butikker – rundt 185 i tallet. Det er i alt over 200 leietakere. Kjøpesenteret ligger i Sandvika i Bærum og er totalt ca. 200000m² stort. I løpet av et år er det rundt åtte millioner besøkende på senteret. Sandvika Storsenter eies av Olav Thon Gruppen. Senteret ble i løpet av 2006 og 2007 utvidet med over 70 butikker, og det nye senteret ble åpnet i oktober 2007.