FORSIDE > Løsninger > Cases

SIKKERHETSLØFT FOR LAKSEVOKTERE

Oppdrettsselskapet Mainstream jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet for at medarbeiderne skal ha en sikker og godarbeidshverdag. Ansatte på settefiskanleggene i Steigen og Bodø har nå fått forbedret sikkerheten ytterligere gjennom et nytt varslingssystem fra Ascom.

På smoltanleggene beveger medarbeiderne seg over store arealer i løpet av en arbeidsdag. Det krever gode løsninger for kommunikasjon bådemed tanke på produksjon og sikkerhet. Etter å ha undersøkt en rekke alternativer, landet Mainstream på Ascomsvarslingssystem som tifredsstilte det bedriften var ute etter for en slik kommunikasjonsløsning.

Lukket radionett – koplet mot vaktselskap
Å satse på mobilnettet har ikke vært trygt nok på anleggene som ligger i områder hvor dekningen er dårlig. Den valgte løsningen består av såkalte DECT-telefoner i et lukket og selvstendig radionett på hvert av anleggene. Disse nettene er prøvd ut gjennom årtier på blant annet sykehus og er kjent som svært stabile, og gir dermed stor sikkerhet for brukerne. Det er flere basestasjoner som til sammen utgjør radionettet på stedet. Selv om det er et lukket nett, er det også koplet opp mot fast-telefonnettet. Alarmen kan da rutes hvor som helst. I dette tilfellet er alarmen normalt knyttet opp mot lokale vaktselskap. Når en alarm utløses, vil vaktselskapet eller den alarmen rutes til, også automatisk få en posisjon for hvor ulykken har skjedd. Det er da også lagt inn meldinger som sier hvilke tiltak denne alarmen krever.

Ulike alarmtyper
Det er normalt brukeren som utløser alarmen ved å trykke på en knapp på telefonen. To raske trykk på knappen er signalet for panikk-alarm. Det er også lagt inn funksjoner som gjør at det automatisk blir utløst en alarm, hvis brukeren selv ikke er i stand til å gjøre det. Telefonen skal bæres i beltet slik at den står på høykant. Bikker den mer enn 45 grader vil det utløse en fallalarm. Men brukeren har en viss tid på seg til å stoppe alarmen dersom det skjer ved et uhell. Det samme skjer dersom telefonen blir liggende for lenge i ro. Brukerne kan imidlertid selv stille hvor lang tid det skal gå før en alarm utløses hvis telefonen er helt i ro. I lunsjen settes gjerne telefonen i laderen og da utløses selvsagt ikke alarmen fordi at telefonen er i ro. I dag er alarmsystemet tatt i bruk i settefiskeanleggene på Dyping, Leines og Holmvåg i Steigen, og Hopen ved Bodø. Flere anlegg kan få samme løsning etter hvert.

Robust og sikkert system
- Vi har hele tiden hatt og vil fortsatt ha stor fokus på å skape mest mulig trygge og sikre arbeidsplasser for våre ansatte. Vi er kommet langt på denne veien. Men vi kan aldri bli gode nok på dette området, disse nye telefonene
Mainstream fiskeoppdrettmener vi kan forbedre sikkerheten for våre ansatte enda mer. Derfor har vi valgt å investere i disse telefonene. Det var viktig for oss å finne et pålitelig system for varsling, slik at alle kan føle seg trygge på jobb. Ascoms løsning er svært robust med spesialtelefoner og eget radionett. Telefonene tåler til og med vann og flyter. Det gir selvsagt ekstra sikkerhet når medarbeidere jobber ved vannet. Tilbakemeldingene fra brukerne har vært gode og vi er overbevist om at vi faktisk har forbedret sikkerheten, sier IT-sjef Torunn Holmvaag i Mainstream.

Integrert alarm i telefonen
Et annet viktig poeng da Mainstream valgte løsning var at alarm og telefoni var integrert i samme system. Flere ansatte hadde etterlyst telefon til bruk på anlegget. Ved en alarm vil vaktselskapet umiddelbart forsøke å kontakte telefonen alarmen er utløst fra.

Trygghet for medarbeidere
- Dette er en veldig god løsning som gir ekstra trygghet ved at vi kan få hjelp raskt. Vi gjør tester og opplever at det går kort tid før vaktselskapet ringer tilbake. Dessuten fungerer det som intern-telefon på anlegget, noe som er nyttig i det daglige, sier røkter, Svenn Rune Hansen. Han jobber meddaglig tilsyn og mating av settefisken.

Om løsningen
Ascom har levert følgende til telefoni- og personsikkerhetsløsningen:

- Infrastruktur for IP DECT telefoni og alarmhåndtering i lukket nett
- Integrasjon med Cisco telefonsentral for telefoni og ruting mot vaktselskap
- Ascom d81 telefoner med innebygde alarmfunksjoner: Dette er spesielt robuste  bærbare telefoner som er tilpasset røffe arbeidsmiljøer. De tåler bl.a å bli utstatt  for vann, støt og utendørs bruk.
- Alarmknapp
- Ingen bevegelse alarm
- Fallalarm
- Administrasjonsprogram for programmering av telefoner og alarmtekster, samt logging av alarmer.

Det er enkelt å legge til nye alarmer i systemet som f.eks brannvarsling, mæreovervåking og på ring fra dører/porter.

Om Mainstream
Mainstream ble etablert I 1988 og er et datterselskap av Cermaq Group, verdens ledende lakseprodusent. Gruppen eier selskaper i Canada, Skottland, Chile og Norge. Produksjonen er på over 120 000 tonn per år.