FORSIDE > Løsninger > Cases

RIKTIG PERSONELL PÅ PLASS I TIDE

På AMK-sentralen Sunnmøre ved Ålesund sykehus skaffer de seg rask tilbakemelding fra personell som kan delta i pasientbehandlingen etter en ulykke.

Varsling i to omganger
Ved ulykke eller annen hendelse som krever akutt behandling, benyttes alarmsystemet fra Ascom – såkalt traumealarm. Når AMK-sentralen får inn meldinger om skadenes art og omfang, ser man også hvilken type personell og hvor mange som trengs for å håndtere situasjonen. I en akutt- og omfattende situasjon vil det kanskje trengs et spesielt utvalg av leger, sykepleiere, samt røntgen og lab-personell. Ut fra oversikten over tilgjengelig personell, sendes meldingene ut, gjerne i to omganger. Først som et varsel om at skadde er på vei inn og vil ankomme om f. eks. 30 minutter. Så en ny melding når pasientene er ankommet. Alt styres enkelt og oversiktlig fra en pc-applikasjon på AMK-sentralen

Raske tilbakemeldinger gir god personelloversikt
case amk sunnmøreNoe av det viktigste med systemet er at de sykehusansatte går med en DECT-telefon eller en personsøker på seg hele tiden. Når de mottar meldingen om at pasienter er på vei, man de med et enkelt tastetrykk gi tilbakemelding på om de kan delta i det akutte arbeidet eller ikke. Dermed får AMK-sentralen raskt oversikt over personellsituasjonen og kan innkalle erstatninger for de som ikke ga positiv tilbakemelding. Dette er et viktig poeng for daglig leder ved AMK Sunnmøre, Hans Joakim Riise. – Før kunne det gå flere minutter før vi visste om en person kunne stille eller ikke, forteller han.

Driftsikkert og brukervennlig
Alarmsystemet er i bruk ukentlig og har i følge brukere og ledelse på AMK Sunnmøre gitt klare forbedringer og ekstra trygghet for alle både for sentralen og helsepersonellet som mottar meldingene. - Systemet er både stabilt og brukervennlig. På AMK-sentralen må ting bare virke og det må være enkelt både for oss sentralt og helsepersonell som vi kommuniserer med, sier Hans Joakim Riise.

Pre-definerte meldinger
Ut fra type skader kan det applikasjonen på AMK-sentralen velges mellom ulike pre-definerte tekster fra applikasjonen når det skal innkalles. Personellet som mottar meldingene kan dermed være forberedt på hva som vil møte dem når pasientene ankommer. I tillegg til de ferdigskrevne standardmeldingene, kan det skrives inn tillegg eller helt egne meldinger hvis situasjonen krever det.

Om løsningen
Ascom har levert følgende til AMK-sentralen Sunnmøre ved Ålesund sykehus:
- Applikasjon for innkalling av traumepersonell, Ascom amkCOM
- Interaktive håndsett
- Lukket nett til alarmformidlingen

Om AMK Sunnmøre
AMK Sunnmøre er en del av Anestesiavdelingen ved sykehuset i Ålesund. Dette er en alarm-sentral som betjener nødnummeret 113 og koordinerer ambulanse, luftambulanse og flyambulanse i området. Sentralen er døgn-bemannet med høyt kvalifisert helsepersonell som kan gi råd til innringere som er i nød. I tillegg til å svare på 113, har AMK Sunnmøre også ansvar for å formidle legevaktstelefoner for kommuner som Helse Sunnmøre samarbeider med.