•  

  KONTAKT

  • Østlandet:
   Kjell Eriksson, tlf. 982 68 737
   e-post

   Marius Orderud, tlf. 414 16 338
   e-post

  • Midt-Norge og Nord-Norge:
   Rune Røstad, tlf. 917 52 000
   e-post
  • Sørlandet og Vestlandet:
   Partneransvarlig Eva Strømsrud, tlf. 982 68 735
   e-post

 •  

  YTTERLIGERE INFORMASJON

 •  

  Følg Ascom

FORSIDE > Løsninger

BEBOERTJENESTER

Resident Services

Den største fordelen en beboer opplever ved et Ascom trådløst system er kanskje tryggheten. De vet at deres anrop om hjelp alltid blir mottatt og tatt hånd om av rett personale – når som helst på dagen, dag inn og dag ut.

Anrop fra beboere går direkte til rett person, som typisk er den dedikerte hjelpepleier eller sykepleier. Ingen tid går tapt, personalet ved alltid hvilke beboeranrop som venter. Innkommende beboeranrop vises diskret som tekstmeldinger på den tilordnede pleierens trådløse enhet – istedenfor å annonseres åpent på korridordisplayer. Dette beskytter pasientenes integritet og skaper en roligere og mer hjemlig atmosfære.

Klokke- og smykkealarmer øker beboernes mobilitet. Dermed kan de kan fullt ut delta i fritidsrettede- og terapeutiske aktiviteter, og fortsatt være i stand til å sende anrop dersom de får behov for det.

PRODUKTER

 • Ascom trådløs sengealarm

  Ascom trådløs sengealarm er velferdsteknologi som er tilpasset bruk i sykehjem, omsorgsleiligheter, hjemmebaserte tjenester og på sykehus.

  telecare
 • ECG

  ECG/Cisco muliggjør en blanding av Ascom og Cisco IP-håndsett i miljøer hvor meldingshåndtering benyttes

 • Nurse Station Server -- sengefordeling

  Nurse Station Server (NSS) forbedrer og forenkler bruken av ditt teleCARE M pasientvarslingssystem ved at det tar hånd om organisering av arbeidet ved posten.

  teleCare Nurse Station
 • Personsøker 914T

  Ascom 914T er det naturlige valget for sikker meldingsformidling i røffe arbeidsmiljøer.

  914t
 • Personsøker m/toppdisplay 914D

  Meldingsmottakeren Ascom 914D er den pålitelige lenken mellom informasjon og direkte handling.

  teleCare 914d
 • Personsøker, toveis p71

  Ascom p71 er en tekstenhet spesielt utviklet for arbeidsplasser hvor alvorlige situasjoner krever umiddelbar handling.

  p71