•  

    PRODUKTER FRA A TIL Å

  •  

    Følg Ascom

FORSIDE > Løsninger

Ascom teleCARE M

teleCare M

LØSNINGER

  • Hjemmebasert omsorg

    Et trykk på alarmknappen gir en betryggende, åpen kommunikasjon med faglig personale, som umiddelbart kan rekvirere all hjelp som trengs.

  • Vandrealarm

    Takket være Ascoms vandrekontrollsystem, kan du holde et diskret øye med dine pasienter – uten innsats i det hele tatt. Systemet gjør alt sammen for deg, og gir oppdateringer rett i din lomme.