FORSIDE > Løsninger

ASCOM I62  - WIFI/WLAN TELEFON

Ascom i62 VoWiFi handset
 • Markedets første VoWiFi telefon til 802.11n-nettverk
 • Tale, tekstmeldinger og alarmer i en og samme telefon
 • Eksakt posisjonering sikrer at hjelp alltid kommer raskt frem til riktig sted
 • Prioritering av alarmer og meldinger via ikoner og farvekoder
 • Sentralisert administrasjon via web-grensesnitt og fjerndrift
 • Fleksibel oppgradering via lisenser
 • Integrasjon til medisinske alarmer, tekniske alarmer og bygningsalarmer
 • Integrerer med alle anerkjente leverandører av WiFi-infrastruktur og telefonsentraler via standard protokoller

TALE, BESKJEDER OG ALARMER SAMTIDIG, - UTEN TIDSFORSINKELSE

d62 DECT/IP-DECT telefonAscom i62 er markedets første trådløse telefon til fremtidens nettverk, – 802.11n som gir økt rekkevidde og hastighet. Ascom i62 inneholder alle funksjoner som forventes av en avansert trådløs telefon – og litt til. Prioritering av alarmer og tekstmeldinger og lokalisering av hvor en alarm kommer fra, øker sikkerheten og gjør det mulig å reagere raskt og presist.

Basismodellen inneholder kun talefunksjon, men kan via lisenser opgraderes til også å håndtere tekstmeldinger og personsikring.

All funksjonalitet er samlet i en robust telefon som er designet spesifikt til krevende arbeidsmiljøer med høye sikkerhetsstandarder. Selve telefonen er IP44-klassifisert og tåler både vann, støv og kjemiske stoffer og kan desifiniseres med sprit. Funksjonaliteten er gjennomtestet og sikrer en pålitelig, effektiv kommunikasjonsflyt i selv de mest krevende situasjoner.

Ascom i62 er et fremtidssikkert valg og kan bygges ut med ekstra funksjoner når nye behov oppstår.

LØSNINGER

 • 1 Velferdsteknologi

  Velferdsteknologi for økt omsorgskapasitet, omsorgskvalitet, sikkerhet og livskvalitet. Sykesignal/pasientvarsling med integrasjoner for passiv varsling og tale med beboerne. Digitalt tilsyn vha. sensorteknologi og lokalisering.

 • 2 Sykesignal/pasientvarsling

  Ascom styrker arbeidsmiljøet og tryggheten for sykehjemsbeboerne ved hjelp av sykesignalanlegg/pasientvarsling med muligheter for tildelt pleie, integrasjon til sensorteknologi eller digitalt tilsyn og derigjennom passiv varsling. Trådløse smykkesendere og posisjoneringsteknologi gir beboerne mulighet til å bevege seg trygt rundt på egen hånd.

 • 6 Personsikkerhet

  Alarmløsninger som sikrer hurtig hjelp i truende situasjoner eller nødsituasjoner. Mulighet for å avgi myke eller skarpe alarmer direkte til vaktpersonalet eller kolleger som kan reagere raskt og målrettet.

 • Kritiske alarmer i industrien

  Erstatt manuelle rutiner rundt alarmhåndtering med en automatisert prosess som sikrer smidig og effektiv samordning av innsatsene.

 • Pasient kommunikasjon

  Håndter alle typer anrop og kommunikasjon i en løsning uten begrensninger. Differensierte anrop, tildeling og eskalering. Skap enklere arbeidsflyt nå.

 • Pasientmonitorering

  Ved å integrere til det eksisterende pasientsignal-systemet, legger vi ut alarmer på mobile enheter. Du får da riktig alarm til riktig tid, mens du er på farten.

 • Pasientvarsling - rolig omsorgsmiljø

  Med en trådløs telefon kan pleieren snakke direkte med pasienten og umiddelbart vurdere hans eller hennes behov – uten å ta et skritt.

 • Personsikkerhet

  Trusler og vold mot sykehsuets personale gir et utrygt arbeidsmiljø med sykefravær, lavere pleiekvalitet og økte kostnader som resultat. Personalarmløsningen fra Ascom øker tryggheten og gir raskere assistanse når truende situasjoner oppstår.

 • Personsikkerhet i industrien

  Ascoms løsning for et trygt og sikkert personale gir også en bedre og mer effiktiv arbeidsplass. Ved kritiske situasjoner er hjelpen bare et knappetrykk unna.

 • Tekniske alarmer

  Våre tekniske alarmløsninger sender systemfeilmeldinger slik at du kan reagere hensiktsmessig for å unngå at det oppstår sikkerhetsmessige eller tekniske problemer.

 • Vandrealarm

  Takket være Ascoms vandrekontrollsystem, kan du holde et diskret øye med dine pasienter – uten innsats i det hele tatt. Systemet gjør alt sammen for deg, og gir oppdateringer rett i din lomme.