FORSIDE > NYHETER

NYHETER

WiFi-telefoner til norske flyplasser

newspicture

Ascom har utviklet en ny trådløs telefon som utnytter den økte rekkevidden og hastigheten i fremtidens nettverk. Nå skal de nye telefonene tas i bruk på landets flyplasser. For Ascom kan avtalen bety leveranse av opp til 1000 telefoner.

Ascom har inngått en rammeavtale med Oslo Lufthavn (OSL) og Avinor som omfatter 46 flyplasser og tre kontrollsentre.

OSL skifter til WiFi-plattform
- Dette er et generasjonsskifte på telefonisiden. Vi har bygget opp en WiFi-multiplattform og ville ha telefoni på denne. Med Ascom har vi en leverandør som kommer fra et teleståsted, med et produkt for vår plattform, sier prosjektleder og forretningsutvikler Steinar Sire i OSL.

Bakgrunnen for valget av telefon, er at OSL for en tid tilbake skiftet ut sitt datanettverk og satset da på en WiFi-plattform som skulle håndtere både tele og data. Den trådløse infrastrukturen på Gardermoen er så bygget ut med en dekning som skal tilfredsstille både data- og telebruk. Som et ledd i omleggingen går da DECT-telefonene ut, og de nye i62 WiFi-telefonene fra Ascom er valgt til å ta over.
- Ut over at telefonene fungerer på vår plattform, er lydkvalitet og funksjoner, samt mulighetene for å legge inn flere tjenester, argumenter for vårt valg, sier Sire.

Ascom i62 baserer seg på en åpen arkitektur og kan integreres med alle kjente kommunikasjonssystemer, både fasttelefoner, trådløse og mobile kommunikasjonssystemer, samt alarmer.

Utrulling
Innfasingen av telefonene er begynt på Gardermoen. Den skal også tilbys kommersielle aktører på flyplassen. Kontrollsenteret på Røyken og Bodø flyhavn er også i gang. Det vil trolig være noen hundre brukere til neste år og etter hvert 1000 totalt.

Nyutviklet telefon med alarm- og meldingsformidling over WiFi
Ascom i62 er verdens første trådløse telefon til de nye 802.11n-nettverkene. Disse nettenes hastighet og rekkevidde gjør det mulig å overføre tale, tekstmeldinger og alarmer samtidig og uten forsinkelser. Løsningen er imidlertid bygget på en Ascom Unite-plattform og kan dermed utvides med en rekke andre tjenester, som f. eks. alarm og tekst. Oppsett, tilpasning, oppgradering og innlegging av nye telefoner foregår trådløst via en sentral administrasjon.

For mer informasjon kontakt
Kjell Eriksson, Ascom (Norway) AS, salg, tlf. 23 24 77 37, E-post