FORSIDE > NYHETER

NYHETER

Diskrét beboervarsling ved Kamjord sykehjem i Sandefjord

newspicture

Dempet institusjonspreg ved at bl.a anrop fra beboerne varsles i personalets bærbare telefoner isteden for at det er korridordisplayer eller alarmer som durer. På rommene kan beboerne utløse signal fra paneler ved seng, bad eller dør.

Optimal løsning
- Jeg har vært i bransjen i 35 år og selvfølgelig sett ulike løsninger for sykesignal. Det vi har på Kamfjord nå er optimalt, sier avdelingsleder Lars Ove Øy ved Kamfjord Sykehjem. Han mener gevinstene er flere. Når en pleier får melding på sitt display om at en annen pleier har gått til rommet hvor signalet har kommet fra, kan pleiere fortsette uforstyrret videre med sitt. Dermed kan pleieren være mer tilstede for beboerne de bistår i øyeblikket.

Det går mindre tid,krefter og oppmerksomhet på å sjekke om andre får hjelp. Bare det at displayet på telefonen viser romnummer på hvor signalet kommer fra er en stor gevinst. Med tradisjonelle systemer må man gå i korridoren for å finne ut dette. Med informasjon om romnummer, vet man hvilken pasient det gjelder, samtidig som pleierne kjenner personens situasjon og kan ha en idé om hva henvendelsen dreier seg om.

Lars Ove Øy mener at effektiv håndtering av beboervarsling, gjør institusjonen mer effektiv. For beboerne betyr det at de får raskere hjelp.

Mer ro for beboerne
Både beboere og institusjon vinner i form av effektivitet og bedre pleie. Andre gevinster går på diskresjon og mindre støy og uro. Mange beboere ønsker ikke til stadighet å bidra til during og blinking i gangene for mindre viktige ting.
Lars Ove Øy mener at løsningen helt klart bidrar til et mindre støyfylt miljø både for beboerne og pleierne.

Uunnværlig arbeidsredskap
-Beboervarsling er et uunnværlig arbeidsredskap. Slik dette systemet fungerer, sparer det oss for mange skritt ettersom meldingene bare går til dem som skal ha dem. Vi får beskjed hvis andre tar hånd om saken. Kamfjord skal i størst mulig grad oppleves som et hjem. Dette systemet bidrar til mindre sykehjemspreg, sier hjelpepleier Ann Kristin Allum.

Brann, dør og telefon
Også brannvarslingsanlegget er en integrert del av løsningen med varsling i form av meldinger til personalets telefoner. Meldinger om branntilløp med stedsanvisning blir sendt til telefonene Teksten kommer direkte opp i displayet. Det er ikke nødvendig å åpne meldingen. Både utgangsdører og beboerrommenes dører kan overvåkes fra sentralen. Hvis noen ringer på ytterdør, vil de som er på vakt få signal på sin telefon og kan åpne døren med noen tastetrykk.

Om løsningen
Ascom har levert følgende til Kamfjord sykehjem:

- Beboervarslingsløsning Ascom teleCARE IP med trykknapp-paneler og meldingsforsendelse til trådløse IP-DECT telefoner (Kan utvides til å håndtere andre typer varsler f.eks fra sengematter).

- IP-DECT system tilkoplet sykehjemmets telefonsentral. For vanlig telefoni og ulike meldinger.

- Integrasjon mot brannsentral og låssystem. (Kan utvides til å håndtere andre typer tekniske alarmer)

Et fremtidsrettet hjem
Sandefjord kommune åpnet nye Kamfjord Sykehjem 1.mars 2011. Dette er et moderne hjem for personer med demens og andre psykiske lidelser. Hjemmet har 64 plasser fordelt over to etasjer. Hver etasje består av fire avdelinger med inntil åtte pasienter på hver avdeling.

Last ned pdf

For mer informasjon kontakt
Kjell Eriksson, Ascom (Norway) AS, tlf. 23 24 77 37, E-post