FORSIDE > NYHETER

NYHETER

newspicture 18.05.2016

Ascom bidrar til raskere responstid i helsesektoren med integrasjon til EPJ-systemer

Ascom, en ledende leverandør av IKT-tjenester til helsesektoren, utvider integrasjonsmulighetene i mellomvaren Ascom Unite Messaging Suite® mot ledende EPJ-systemer til automatisk meldingsdistribusjon ved pasientinnskrivninger, utskrivninger og flytting. En av de mest brukte funksjonene i et EPJ-system er ADT (Admission, Discharge, Transfer). Slike pasientbevegelser brukes i forbindelse med pasientlogistikk.

Les hele teksten