FORSIDE

OM ASCOM

Ascom er en internasjonal løsningsleverandør med omfattende teknisk know-how innenfor virksomhetskritisk kommunikasjon. Selskapet fokuserer på trådløse løsninger (kundespesifikke på stedet kommunikasjonsløsninger av høy verdi) og nettverkstesting (en global markedsleder innenfor test- og optimaliseringsløsninger for mobile nettverk). Selskapets hovedkvarter ligger i Sveits og har datterselskaper i 17 land og en arbeidsstyrke på ca. 1900 medarbeidere over hele verden.

VIKTIG JURIDISK INFORMASJON

Personer som aksesserer informasjon på nettstedet til Ascom Holding AG eller andre selskaper i Ascom-gruppen ("Ascoms nettsted") godtar følgende vilkår:

Informasjonen som publiseres og vurderingene det gis uttrykk for er kun gitt av Ascom for personlig bruk og til informasjonsformål og kan endres uten varsel.  Ascom garanterer ikke (verken direkte eller underforstått) at informasjonen og vurderingene uttrykt på Ascoms nettsted er nøyaktige, fullstendige eller à jour. Spesielt finnes det intet på Ascoms nettsted som utgjør økonomisk, juridisk, beskatningsrelatert eller annen rådgivning. I særdeleshet er ingen tredjeparts informasjon publisert på Ascoms nettsted godkjent av Ascom og kan avvike fra Ascoms eget synspunkt.

Ingen informasjon publisert på Ascoms nettsted utgjør noen form for oppfordring eller tilbud, eller anbefaling om å kjøpe noe produkt, gjennomføre noen transaksjon eller gå inn i noen form for juridisk avtale av noen art.

Ascom fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for eventuelle tap eller skader, inkludert eventuelle direkte-, indirekte- eller følgeskader, som måtte oppstå gjennom bruk av eller tilgang til Ascoms nettsted eller eventuelle koblinger til tredjeparters nettsteder.

Noen koblinger på Ascoms nettsted fører til tredjeparters nettsteder.  Ascom påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten og lovligheten i innholdet på disse nettstedene.

Hele innholdet på Ascoms herværende nettsted er opphavsrettslig beskyttet, med alle rettigheter forbeholdt.  Alle eiendomsrettigheter forblir Ascoms. Med enhver lagring eller annen kopiering fra Ascoms nettsted, skal vilkårene for bruk anses å være godtatt.

PERSONVERN

Databeskyttelse og -sikkerhet er meget viktig for Ascom Group. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke typer informasjon som samles under ditt besøk på Ascoms nettside og hvordan den brukes. Denne personvernerklæringen gjelder ikke nettsider tilhørende selskaper som ikke er en del av Ascom Group, selv om de er koblet til dette eller andre av Ascom Groups nettsteder med en hyperlenke.


Bruk av informasjonskapsler for automatisk samling av informasjon

Ascom benytter informasjonskapsler i henhold til juridiske krav om sporing av besøkendes preferanser og for å bedre selskapets nettsider.

Informasjonskapsler er data som identifiserer at du har besøkt Ascoms nettside tidligere. Informasjonskapsler lagres på harddisken av datamaskinen og på nettleseren din.

Ascom analyserer besøkene på Ascom nettside for å bedre kunne forstå våre kundes behov og, basert på dette, å hele tiden arbeide for å bedre vår online plattform. Derfor lagres alltid en besøkendes IP-adresse. IP-adressen kobles ikke til en bestemt person. De anonymt innsamlede dataene evalueres kun til statistiske formål. Data fra individuelle brukere av Ascoms nettside lagres til bruk i feilanalyser. Denne informasjonen brukes kun til å løse feil og vil deretter slettes.

Personlige data samlet under et besøk på Ascom nettside behandles kun i overensstemmelse med gjeldende lover i det landet hvor den respektive enhet holder til.


Kunden bestemmer

Du kan enten innstille nettleseren til å motta våre informasjonskapsler eller bruke vår nettside uten at informasjonskapselfunksjonen er aktivert. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis sistnevnte løsning velges, vil dette begrense bruken av Ascom nettside og dermed vil ikke alle funksjoner være tilgjengelig.  


Innsamling og behandling av ytterligere personlige data

Videre kan Ascom kun lagre dine personlige data hvis du gir dem frivillig (for eksempel under registrering eller ved online jobbsøking).

Hvis du ber om informasjon om produkter og tjenester via Ascom nettside, vil du bli bedt om å oppgi personlig informasjon. For eksempel må du registrere deg hos oss hvis du ønsker tilgang til informasjon som er forbeholdt lukkede brukergrupper (ekstranett). Når du registrerer deg vil Ascom be om navn og kontaktinformasjon, og vil gi deg et brukernavn og passord som skal brukes til å logge inn ved fremtidige besøk. Ascom kan velge å benytte din kontoinformasjon og informasjon om dine surfevaner i forbindelse med produkt- og tjenestetilbud til deg via telefon, vanlig post eller e-post.

Med hensyn til jobbsøknader, benytter Ascom personlige data kun for medarbeiderrekruttering. Ved å overføre data til Ascom sier jobbsøkeren seg enig i at Ascom kan lagre og behandle disse dataene. Hvis kandidaten ikke begynner å arbeide for Ascom, vi dataene slettes. Kandidaten vil ikke bli informert om slettingen av dataene.


Bruk og behandling av personlige data

Vi verken samler eller bruker personlige data for andre formål enn dem som er oppgitt i denne personvernerklæringen. Ascom samler ikke informasjon om besøkende fra andre kilder, som offentlige registre eller institusjoner eller private organisasjoner. Vi vil ikke røpe noen data til offentlige myndigheter hvis ikke loven krever det.


Sikkerhet

Vi har foretatt omfattende tekniske og driftsmessige forholdsregler for å beskytte data som vi har samlet mot ikke-autorisert tilgang og misbruk. Våre sikkerhetsrutiner revideres jevnlig og tilpasses på en måte som gjenspeiler den teknologiske utvikling.

Alle medarbeidere med tilgang til personlige data er juridisk og kontraktsmessig forpliktet til å sikre konfidensialiteten.


Informasjonsfrihet

Ascom vil informere deg om hvilke av dine personlige data har lagret hvis du sender en skriftlig forespørsel.


Kontakt

Hvis du ønsker at noen data skal korrigeres eller slettes, eller har spørsmål eller forslag til databeskyttelse, kan du ta kontakt via webmaster@ascom.com.