ASCOM WIRELESS SOLUTIONS

Våre løsninger til Morgendagens sengeavdeling støtter det mest sentrale i helsevesenet, -det å sette pasienten i sentrum i alt arbeide.

EFFEKTIV HÅNDTERING AV DINE KRITISKE ALARMER

Styrk pasientsikkerheten med automatisert håndtering av alarmforløp inkl. kvitteringer og eskaleringsprosedyrer.

VEiEN TIL EFFEKTIV SERVICE- OG SYKEHUSLOGISTIKK

Lag effektiv arbeidsflyt uten bortkastet tid, med intelligent oppgavetildeling og faktabasert dokumentasjon.

Produkter fra A til Å i62